Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Trang chủ / ĐÀO TẠO / Danh Sach CBĐT / Danh sách thực tập sinh đã xuất cảnh

Danh sách thực tập sinh đã xuất cảnh

……………

 1. Phạm Hồng Thắng
 • Lớp : A1
 • Ngày tháng năm sinh : 1988/03/07
 • Quê quán : Ninh Thuận
 • Xí nghiệp tiếp nhận :USR
 • Đơn hàng : Mộc Xây Dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/21
 • Ngày nhập học : 2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh :
Phạm Hồng Thắng
Phạm Hồng Thắng
 1. Bùi Văn Tú :

  • Lóp : A1
  • Ngày tháng năm sinh : 02/03/1993
  • Quê quán : Nghệ An
  • Xí nghiệp tiếp nhận : L&C KOGYO
  • Đơn hàng : MỘC XD NỘI THẤT
  • Nơi làm việc : IBARAKI
  • Ngày trúng tuyển : 2015/06/24
  • Ngày nhập học : 2015/07/02
  • Đã xuất cảnh ngày 13 / 11 / 2015
                    

 

 

 

3.Nguyễn Việt Cường

 • Lóp A1 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/02/15
 • Quê quán : Vĩnh Phúc
 • Xí nghiệp tiếp nhận : HIDAKA
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/06/12
 • Ngày nhập học : 2015/06/19
 •  Đã xuất cảnh ngày 13 / 11 / 2015
 

4. Chu Đình Thọ

 • Lóp A1 :
 • Ngày tháng năm sinh : 27/10/1992
 • Quê quán : Nam Định
 • Xí nghiệp tiếp nhận : L&C KOGYO
 • Đơn hàng : MỘC XD NỘI THẤT
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/06/24
 • Ngày nhập học : 2015/07/02
 • Đã xuất cảnh ngày 13 / 11 / 2015
              

5. Nguyễn Quang Thành

 • Lóp : A1
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/06/06
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : HIDAKA
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/06/12
 • Ngày nhập học : 2015/06/19
 • Đã xuất cảnh ngày 13 / 11 / 2015
 1. Nguyễn Chí Công
  • Lóp : A1
  • Ngày tháng năm sinh : 1992/08/05
  • Quê quán : Hà Nam
  • Xí nghiệp tiếp nhận : SANKYO
  • Đơn hàng : XAY DUNG
  • Nơi làm việc :
  • Ngày trúng tuyển : 2015/06/08
  • Ngày nhập học : 2015/06/15
  • Dự kiến xuất cảnh : T12/2015
 7.NGUYỄN CHÍ CÔNG
 1. Dương Thị Triển
  • Lóp : A2
  • Ngày tháng năm sinh : 1989/06/20
  • Quê quán : Bắc Giang
  • Xí nghiệp tiếp nhận : RAKU
  • Đơn hàng : May
  • Nơi làm việc :
  • Ngày trúng tuyển :
  • Ngày nhập học :
  • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 12 / 2015
 

8. Nguyễn Thị Loan

 • Lóp : A2
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/06/26
 • Quê quán : Hà Nam
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MATSUO HOSEI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học :
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3 / 2016
 1. Nguyễn Thị Hoài
  • Lóp : A2
  • Ngày tháng năm sinh : 1996/11/18
  • Quê quán : Quảng Bình
  • Xí nghiệp tiếp nhận : MATSUO HOSEI
  • Đơn hàng : May
  • Nơi làm việc :
  • Ngày trúng tuyển :
  • Ngày nhập học :
  • Tháng 3 / 2016
 1. . Trần Thị Thắm
  • Lóp : A2
  • Ngày tháng năm sinh : 1993/11/29
  • Quê quán : Hưng Yên
  • Xí nghiệp tiếp nhận : RAKU
  • Đơn hàng : May
  • Nơi làm việc :
  • Ngày trúng tuyển :
  • Ngày nhập học :
  • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 12 / 2015
 1. Đỗ Hải Long
  • Lóp : A2
  • Ngày tháng năm sinh : 1989/12/06
  • Quê quán : Hải Dương
  • Xí nghiệp tiếp nhận : IGAWA MAMORU
  • Đơn hàng : Nông Nghiệp
  • Nơi làm việc : IBARAKI
  • Ngày trúng tuyển : 2015/07/23
  • Ngày nhập học : 2015/07/31
  • Dự kiến xuất cảnh : Đã xuất cảnh ngày 30 / 10 / 2015
 1. Đỗ Thị Hiên
  • Lóp A2 :
  • Ngày tháng năm sinh : 1985/04/07
  • Quê quán : Nam Định
  • Xí nghiệp tiếp nhận : MATSUO HOSEI
  • Đơn hàng : May
  • Nơi làm việc :
  • Ngày trúng tuyển :
  • Ngày nhập học :
  • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3 / 2016
 1. Nguyễn Văn Lâm (グエン バン ラム )
  • Lóp : A2
  • Ngày tháng năm sinh : 1987/10/01
  • Quê quán : Bắc Ninh
  • Xí nghiệp tiếp nhận : HIDAKA
  • Đơn hàng : HÀN
  • Nơi làm việc :
  • Ngày trúng tuyển : 2015/07/27
  • Ngày nhập học : 2015/08/04
  • Dự kiến xuất cảnh : Đã bay ngày 13/11/2015
 1. . Nguyễn Văn Nam
  • Lóp A3 :
  • Ngày tháng năm sinh : 1991/01/12
  • Quê quán : Bắc Ninh
  • Xí nghiệp tiếp nhận : Gunji Shoichi
  • Đơn hàng :
  • Nơi làm việc :
  • Ngày trúng tuyển :
  • Ngày nhập học :
  • Dự kiến xuất cảnh :
17.NGUYỄN VĂN NAM
14.NGUYỄN VĂN NAM
 1. Hoàng Thị Hoàn  (  ホーアン ティ ホアン )
  • Lóp A3 :
  • Ngày tháng năm sinh : 1997/07/06
  • Quê quán : Hà Tĩnh
  • Xí nghiệp tiếp nhận : ADACHI TATSUYA
  • Đơn hàng : Nông Nghiệp
  • Nơi làm việc : IBARAKI
  • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
  • Ngày nhập học : 2015/09/03
  • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
19.NGUYỄN THỊ HOÀN
19.NGUYỄN THỊ HOÀN
 1. Nguyễn Mai Công Hiếu
  • Lóp A3 :
  • Ngày tháng năm sinh : 1992/12/10
  • Quê quán : Nghệ An
  • Xí nghiệp tiếp nhận : MORISAKU YOSHIKI
  • Đơn hàng : Nông Nghiệp
  • Nơi làm việc : IBARAKI
  • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
  • Ngày nhập học : 2015/09/03
  • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
20.NGUYỄN MAI CÔNG HIẾU
20.NGUYỄN MAI CÔNG HIẾU
  1. Lê Thiêm Việt
  • Lóp A3 :
  • Ngày tháng năm sinh : 1992/09/02
  • Quê quán : Thanh Hóa
  • Xí nghiệp tiếp nhận : USR
  • Đơn hàng : Mộc Xây Dựng
  • Nơi làm việc :
  • Ngày trúng tuyển :
  • Ngày nhập học :
  • Dự kiến xuất cảnh :
22.LÊ THIÊM VIỆT
22.LÊ THIÊM VIỆT
  1. Bùi  Thị Kim Anh  (ブイ・テイ・キム・アン)
  • Lóp A3 :
  • Ngày tháng năm sinh : 1993年1月1日
  • Quê quán : Thanh Hóa
  • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITOU TAKAO
  • Đơn hàng : Nông Nghiệp
  • Nơi làm việc : IBARAKI
  • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
  • Ngày nhập học : 2015/09/03
  • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
23.BÙI THỊ KIM ANH
23.BÙI THỊ KIM ANH

19.Lê Viết Hùng  (レー・ヴィエット・フン )

 • Lóp : A3
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/05/15
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KOMATSUZAKI ISAMU
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
24.LÊ VIẾT HÙNG
24.LÊ VIẾT HÙNG
20.Trần Nam Sơn (チャン ナム ソン )

 • Lóp : A3
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/08/23
 • Quê quán : Hà Nam
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KOMATSUZAKI HIROSHI
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03

Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016

25.TRẦN NAM SƠN
25.TRẦN NAM SƠN

21.Bùi Anh Cường (ブイ・アイン・クオン )

 • Lóp A3 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/08/25
 • Quê quán : Vĩnh Phúc
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ENDO MASAHARU
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
27.BÙI ANH CƯỜNG
27.BÙI ANH CƯỜNG
22.Nguyễn Đình Triển (グエン ディン チエン )

 • Lóp A3 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/05/25
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : UMEBARA SYUICHI
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
28.NGUYỄN ĐÌNH TRIỂN
28.NGUYỄN ĐÌNH TRIỂN

23.Phạm Văn Xuân (ファム・ヴァン・スアン )

 • Lóp A3 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/02/10
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ENDO MASAHARU
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
29.PHẠM VĂN XUÂN
29.PHẠM VĂN XUÂN
24.Đồng Thị Nhuy (ドン・テイ・ニュー )

 • Lóp A3 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1988年8月21日
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MATSUMOTO OSAMU
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
30.DỒNG THỊ NHUY
30.DỒNG THỊ NHUY

25.Hoàng Thị Như Quỳnh (ホアン・テイ・ニュー・クイン )

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/01/06
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITOU NORIO                                         -Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
31.HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH
31.HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH
26.Nguyễn Thị Thu Hà  (グエン ティ テュ ハ )

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/07/11
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITOU NORIO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03

Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016

32.NGUYỄN THỊ THU HÀ
32.NGUYỄN THỊ THU HÀ
 • 27.Đàm Văn Thanh
  • Lóp A4 :
  • Ngày tháng năm sinh : 25/11/1990
  • Quê quán : Hải Dương
  • Xí nghiệp tiếp nhận : NYK
  • Đơn hàng : HÀN
  • Nơi làm việc : SAITAMA
  • Ngày trúng tuyển : 2015/09/03
  • Ngày nhập học : 2015/09/11
  • Dự kiến xuất cảnh : T1.2016
33.ĐÀM VĂN THANH
33.ĐÀM VĂN THANH
28.Phạm Thị Duyên  (フャン・テイ・ズエン )

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1994年11月27日
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : TAKAHASHI SETSUO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
34.PHẠM THỊ DUYÊN
34.PHẠM THỊ DUYÊN

29.Trần Văn Tỉnh (チャン・ヴァン・ティン )

 • Lóp : A4
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/05/20
 • Quê quán : Ninh Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : UMEBARA SYUICHI
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
35.TRẦN VĂN TỈNH
35.TRẦN VĂN TỈNH
30.Vũ Phú Đông (ヴ フク ドン )

 • Lóp : A4
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/08/02
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KOMATSUZAKI ISAMU
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
36.VŨ PHÚC ĐÔNG
36.VŨ PHÚC ĐÔNG

31.Trần Thị Hằng  (チャン・テイ・ハン )

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1996年3月19日
 • Quê quán : Nam Định
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NAKAI NOBUYOSHI
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
37.TRẦN THỊ HẰNG
37.TRẦN THỊ HẰNG
32.Trịnh  Quốc Minh

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/10/11
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NYK
 • Đơn hàng : HÀN
 • Nơi làm việc : SAITAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2015/09/03
 • Ngày nhập học : 2015/09/11

Dự kiến xuất cảnh : T1.2016

38.TRINH QUỐC MINH
38.TRINH QUỐC MINH

33.Lê Thùy Nữ  (レー・トウー・ニュー )

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1991年10月23日
 • Quê quán : Lào Cai
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITOU TAKAO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03

Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016

40.LÊ THÙY NỮ
40.LÊ THÙY NỮ
34.Trần Thị Tú Oanh (チャン ティ トゥ オアン )

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/12/26
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ADACHI TATSUYA
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
 TRAN THI TU OANH

35.Hoàng Công Nguyện

 • Lóp A5 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/05/15
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : USR
 • Đơn hàng : Mộc Dây Dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học :
 • Dự kiến xuất cảnh :
36.

 1. Mạc Đức Hiển (マク ドク ヒエン)
 • Lóp : A5
 • Ngày tháng năm sinh : 1982/11/25
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : HIDAKA
 • Đơn hàng : HÀN
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/07/27
 • Ngày nhập học : 2015/08/04
 • Dự kiến xuất cảnh : Đã bay ngày 13/11/2015

37.Hoàng Anh  (ホアン アン )

 • Lóp A5 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/07/10
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NAKAI NOBUYOSHI
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
38.Nguyễn Văn Hiếu (グエン・バン・ヒエウ )

 • Lóp A5 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1994年10月4日
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MAEDA TAMOTSU
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016

39.Lê Thế Vương (レー・テー・ヴン )

 • Lóp A6 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1989年6月10日
 • Quê quán : Bắc Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/09/29

–     Ngày nhập học :   2015/10/05

–     Dự kiến xuất cảnh :  Cuối T 12/2015

40.Lê Thị Thảo (レー・ティ・タオ )

 • Lóp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 08/09/2015
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MERU
 • Đơn hàng : MAY
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/03
 • Ngày nhập học : 2015/10/03

Dự kiến xuất cảnh : T2/2016

……………

41.Nghiêm Văn Minh (グエン・ヴァン・ミン )

 •  Lóp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 1987年12月7日
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/09/29

–     Ngày nhập học :   2015/10/05

–     Dự kiến xuất cảnh :  Cuối T 12/2015

42.Nguyễn Thị Lan ( グエン・ティ・ラン )

 •  Lóp A6 :
 • Ngày tháng năm sinh : 11/09/2015
 • Quê quán : Quảng Ngãi
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MERU
 • Đơn hàng : MAY
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/03
 • Ngày nhập học : 2015/10/03
 • Dự kiến xuất cảnh : T2/2016
                    

 

43.Nguyễn Thế Anh (グエン・テー・アン )

 • Lóp A6 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1989年6月10日
 • Quê quán : Tuyên Quang
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/09/29

–     Ngày nhập học :   2015/10/05

–     Dự kiến xuất cảnh :  Cuối T 12/2015

 

44.Nguyễn Thu Hiền (グエン・トウー・ヒエン )

 • Lóp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 04/09/2015
 • Quê quán : Hà Nam
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MERU
 • Đơn hàng : MAY
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/03
 • Ngày nhập học : 2015/10/03
 • Dự kiến xuất cảnh : T2/2016

 

                

45..Phạm Nhật Minh (ファン ニャット 三ン )

 • Lóp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 1993年2月24日
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MISATO
 • Đơn hàng : NÔNG NGHIỆP
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/16
 • Ngày nhập học : 2015/10/22
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 2 năm 2016
46..Phạm Văn Giáp

 • Lóp  : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 27/06/1994
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NaKaMuRa
 • Đơn hàng : Mộc Cốt Pha
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/19
 • Ngày nhập học : 2015/10/26

Dự kiến xuất cảnh : T1/2016

47. Trần Trung Kiên

 • Lớp : A10
 • Ngày tháng năm sinh : 1984/04/13
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận :CHUOU KIDOU KIGYOU
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/01/13
 • Ngày nhập học : 2016/01/20 
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng6/2016
^1ADED989BC9F8BB219C298F62503558A0219D7EB3AF1476647^pimgpsh_fullsize_distr
48. Nguyễn Văn Nam

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/02/22
 • Quê quán : Quảng Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : CHUOU KIDOU KIGYOU
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/01/13
 • Ngày nhập học : 2016/01/20
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng6/2016

49. Trịnh Thị Hồng

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/03/22
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITO TAKAO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/02/02
 • Ngày nhập học :2016/02/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/2016
50.Hoàng Việt Anh

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/08/01
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : UMEHARA
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/02/02
 • Ngày nhập học :2016/02/22
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4 / 2016

51. Nguyễn Thị Kiều Anh

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/01/29
 • Quê quán : Bắc Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/02/02
 • Ngày nhập học :2016/02/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4 / 2016
52. Trần Thùy  Trang

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/04/20
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận :SUGAYA
 • Đơn hàng :Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/02/02
 • Ngày nhập học :2016/02/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4 / 2016

53. Nguyễn Thị Mỹ Linh

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/07/29
 • Quê quán : Quảng Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SUGAYA
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/02/02
 • Ngày nhập học : 2016/02/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4 / 2016
54. Trịnh  Thi Hồng

 • Lớp: B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/10/04
 • Quê quán :Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SUIGO ENGEI
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/02/02
 • Ngày nhập học : 2016/02/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/ 2016

55. Nguyễn Thị Huyền Trang

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/09/10
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : V HEART
 • Đơn hàng :Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/02/02
 • Ngày nhập học : 2016/02/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/ 2016
56. Hoàng Công Sơn 

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/10/30
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NOJYO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/01/28
 • Ngày nhập học : 2016/02/22
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 6/ 2016

57. Hoàng Thị Hồng

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/09/18
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận :TAKAHASHI
 • Đơn hàng :Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/03/03
 • Ngày nhập học :2016/03/10
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/2016
58. Nguyễn Thị Xuyến

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1977/02/26
 • Quê quán :Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận :DAIKO HOSEI
 • Đơn hàng : MAY
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/27
 • Ngày nhập học : 2015/12/09
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016

59. Đỗ Thị Bích

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh :
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/24
 • Ngày nhập học : 2015/12/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016
60.Nguyễn Hồng Nhật

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1980/10/20
 • Quê quán : Vĩnh Phúc
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Xây Dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/15
 • Ngày nhập học : 2015/12/07
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/  2016
20160314_155030 (Copy)

61. Nguyễn Văn Tuyên

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1985/05/13
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Xây Dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2015/11/15
 • Ngày nhập học :2015/12/07
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/  2016
20160314_155239 (Copy)
62. Đặng Đức Thạch

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/04/28
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Đóng Gói
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2015/10/22
 • Ngày nhập học :2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh :Tháng 3/2016

63. Phan Thị Hằng

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh :1996/10/08
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/28
 • Ngày nhập học : 2015/11/06
 • Dự kiến xuất cảnh :
64. Nguyễn Quang Sơn  

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/04/17
 • Quê quán : Bắc Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NAKAMURA
 • Đơn hàng : Moc Cop Pha
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/19
 • Ngày nhập học : 2015/10/28
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
20160314_154810 (Copy)

65. Nguyễn Văn Giáp

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/06/27
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NAKAMURA
 • Đơn hàng : Moc Cop Pha
 • Nơi làm việc
 • Ngày trúng tuyển :2015/10/19
 • Ngày nhập học : 2015/10/28
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
66. Nguyễn Quốc Tú

 • Lớp: A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/12/22
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận :Yui nōen-sama
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/21
 • Ngày nhập học : 2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 2/2016

67. Phạm Nhật Minh

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/02/24
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : Yokose Tadayoshi
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/15
 • Ngày nhập học : 2015/11/13
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 2/ 2016
68. Trần Văn Linh

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/05/15
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ISHIBASHI
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/29
 • Ngày nhập học : 2015/11/06
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/2016
20160314_154706 (Copy)

29.Phạm Văn Xuân

 • Lóp A3 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/02/10
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ENDO MASAHARU
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
29.PHẠM VĂN XUÂN
29.PHẠM VĂN XUÂN
30.Đồng Thị Nhuy 

 • Lóp A3 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1988年8月21日
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MATSUMOTO OSAMU
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
30.DỒNG THỊ NHUY
30.DỒNG THỊ NHUY
31.Hoàng Thị Như Quỳnh

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/01/06
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITOU NORIO -Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
31.HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH
31.HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH
32.Nguyễn Thị Thu Hà  

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/07/11
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITOU NORIO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
32.NGUYỄN THỊ THU HÀ
32.NGUYỄN THỊ THU HÀ

33.Đàm Văn Thanh

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 25/11/1990
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NYK
 • Đơn hàng : HÀN
 • Nơi làm việc : SAITAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2015/09/03
 • Ngày nhập học : 2015/09/11
 • Dự kiến xuất cảnh : T1.2016
33.ĐÀM VĂN THANH
33.ĐÀM VĂN THANH
34.Phạm Thị Duyên  

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1994年11月27日
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : TAKAHASHI SETSUO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
34.PHẠM THỊ DUYÊN
34.PHẠM THỊ DUYÊN

35.Trần Văn Tỉnh

 • Lóp : A4
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/05/20
 • Quê quán : Ninh Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : UMEBARA SYUICHI
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
35.TRẦN VĂN TỈNH
35.TRẦN VĂN TỈNH
36.Vũ Phúc  Đông

 • Lóp : A4
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/08/02
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KOMATSUZAKI ISAMU
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
36.VŨ PHÚC ĐÔNG
36.VŨ PHÚC ĐÔNG

37.Trần Thị Hằng

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1996年3月19日
 • Quê quán : Nam Định
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NAKAI NOBUYOSHI
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
37.TRẦN THỊ HẰNG
37.TRẦN THỊ HẰNG
38.Trịnh  Quốc Minh

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/10/11
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NYK
 • Đơn hàng : HÀN
 • Nơi làm việc : SAITAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2015/09/03
 • Ngày nhập học : 2015/09/11
 • Dự kiến xuất cảnh : T1.2016
38.TRINH QUỐC MINH
38.TRINH QUỐC MINH

39.Vũ Quang Dũng

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/12/28
 • Quê quán : Hà Nam
 • Xí nghiệp tiếp nhận : Takahashi
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 •  Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
39.VŨ QUANG DŨNG
39.VŨ QUANG DŨNG
40.Lê Thùy Nữ  

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1991年10月23日
 • Quê quán : Lào Cai
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITOU TAKAO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
40.LÊ THÙY NỮ
//40.LÊ THÙY NỮ

……………

 1. Hoàng Sỹ Thế
 • Lớp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/10/15
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : Yui nōen-sama
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/21
 • Ngày nhập học : 2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh :
IMG_3214 (Copy)
 1. Phùng Quyết Tiến
 • Lớp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 1982/08/17
 • Quê quán : Vĩnh Phúc
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ANZEN KENKO
 • Đơn hàng : Đóng Gói
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/22
 • Ngày nhập học : 2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh :Tháng 3/2016
                    

IMG_3209 (Copy)

 

3. Trần Thị Hương Giang

 • Lớp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/04/11
 • Quê quán : Hải Phòng
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/28
 • Ngày nhập học : 2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh:
4. Hà Minh Hoàng

 • Lớp:  A6 
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/10/15
 • Quê quán:  Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : YUI NOEN- SAMA
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/21
 • Ngày nhập học : 2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh tháng 3/2016
IMG_3211 (Copy)               

5.Nguyễn Thị Hiền

 • Lớp :  A6
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/12/07
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận: 
 • Đơn hàng: Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/28
 • Ngày nhập học : 2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh: 
IMG_3216 (Copy)
 1. Dương Văn Tuấn
 • Lớp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 1992/01/18
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MARUGO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/21
 • Ngày nhập học : 2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh :
 IMG_3210 (Copy)
 1. Nguyễn Sơn Tùng
 • Lớp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/02/03
 • Quê quán : Nam Định
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Đóng Gói
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/22
 • Ngày nhập học : 2015/11/04
 • Dự kiến xuất cảnh : T3/2016
7.NGUYỄN CHÍ CÔNG
7.NGUYỄN CHÍ CÔNG
8. Kiều Thị Tình 

 • Lớp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/08/18
 • Quê quán : Hà Nam
 • Xí nghiệp tiếp nhận : LANDING
 • Đơn hàng : MAY
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/27
 • Ngày nhập học : 2015/12/10
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 3/2016
 IMG_3220 (Copy)
 1. Phạm Mạnh Hướng
 • Lớp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/08/03
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MARUGO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2015/10/21
 • Ngày nhập học :2015/11/06
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3 / 2016
IMG_3215 (Copy)
 1. Nguyễn Thị Tâm
 • Lớp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/05/19
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2015/10/28
 • Ngày nhập học :2015/11/06
 • Dự kiến xuất cảnh : 
 IMG_3219 (Copy)
 1. Trần Văn Mừng
 • Lớp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 1984/09/24
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Đóng Gói
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2015/10/22
 • Ngày nhập học :205/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3 / 2016
 1. Nguyễn Văn Hùng
 • Lớp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 1992/06/16
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MARUGO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2015/10/21
 • Ngày nhập học :2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3 / 2016
IMG_3212 (Copy)
 1. Nguyễn Thị Thu Huyền
 • Lớp : A6
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/02/17
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/16
 • Ngày nhập học : 2015/11/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016
IMG_3218 (Copy)
 1. Đoàn Văn Chính
 • Lớp : A7
 • Ngày tháng năm sinh : 1992/02/12
 • Quê quán : Hà Nam
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/07
 • Ngày nhập học :2015/11/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3 / 2016
 1. Hoàng Văn Tuấn
 • Lớp : A7
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/10/01
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Đóng Gói
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/22
 • Ngày nhập học : 2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 3/2016
 1. Lê Văn Đoàn
 • Lớp : A7
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/12/25
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : WATANABE
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/21
 • Ngày nhập học : 2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh tháng 3/2016
 20160314_154830 (Copy)
 1. Nguyễn Văn Huân
 • Lớp : A7
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/07/20
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : WATANABE
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2015/10/21
 • Ngày nhập học :2015/11/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016
20160314_154618 (Copy)
 1. Vũ Văn Chính
 • Lớp : A7
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/03/26
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng: Đóng Gói
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/10
 • Ngày nhập học : 2015/11/23
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/2016

19. Lê Minh Tâm

 • Lớp: A7
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/06/01
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : HIROAKI
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/29
 • Ngày nhập học : 2015/11/13
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/ 2016
20160314_154853 (Copy)
20.Nguyễn Thị Hằng 

 • Lớp: A8
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/07/16
 • Quê quán : Nam Định
 • Xí nghiệp tiếp nhận : DAIKO HOSEI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/27
 • Ngày nhập học : 2015/12/07
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3 /2016

21. Nguyễn Thị Dung

 • Lớp : A8
 • Ngày tháng năm sinh : 1984/07/08
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/16
 • Ngày nhập học : 2015/11/25
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016
22.Trần Thị Mai

 • Lớp: A8
 • Ngày tháng năm sinh : 1989/09/09
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KAWAIHOSEI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/27
 • Ngày nhập học :2015/12/07
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016

23. Phạm Thị Nga

 • Lớp: A8
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/03/09
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/16
 • Ngày nhập học : 2015/12/24
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016
24.Lê Đức Thuận 

 • Lớp : A8
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/01/01
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận: 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/07
 • Ngày nhập học : 2015/11/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/ 2016

25.Dương Thị Lan Anh

 • Lớp : A8
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/02/24
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/16
 • Ngày nhập học : 2015/11/27
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016
26. Vũ Thị Thanh

 • Lớp : A8
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/06/17
 • Quê quán : Hải Phòng
 • Xí nghiệp tiếp nhận 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/16
 • Ngày nhập học : 2015/11/25
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016
 • 27. Lê Quý Giang
 • Lớp: A8
 • Ngày tháng năm sinh : 1986/10/30
 • Quê quán : Hà Nam
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/10
 • Ngày nhập học : 2015/11/25
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/ 2016
^5B16B9A1EF84C39640414DDE70775A59C846858A03951D8E1D^pimgpsh_fullsize_distr
28. Vũ Thị Vui

 • Lớp: A8
 • Ngày tháng năm sinh : 1976/03/08
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KAWAI HOSEI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/27
 • Ngày nhập học : 2015/12/10
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng3/ 2016

29.Hồ Thị Thu Trang

 • Lớp: A9
 • Ngày tháng năm sinh :
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận:
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/24
 • Ngày nhập học : 2015/12/01
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016
30. Nguyễn Thị Đạt

 • Lớp: A9
 • Ngày tháng năm sinh: 
 • Quê quán : Hòa Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/24
 • Ngày nhập học : 2015/12/10
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/016

31. Hoàng Thị Thơ

 • Lớp : A9
 • Ngày tháng năm sinh:
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/24
 • Ngày nhập học : 2015/12/01
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016
32. Ninh Văn Sinh  

 • Lớp: A9
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/02/14
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SUGIYAMA
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/21
 • Ngày nhập học : 2015/11/14
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016

33.Phan Đăng Đoàn

 • Lớp : A9
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/06/12
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Đóng Gói
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/15
 • Ngày nhập học : 2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh : tháng 3/2016
34. Vương Thị Nga 

 • Lớp: A9
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/03/27
 • Quê quán: 
 • Xí nghiệp tiếp nhận: 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học : 
 • Dự kiến xuất cảnh : 

35. Nguyễn Thị Hằng

 • Lớp : A9
 • Ngày tháng năm sinh : 1983/02/24
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KAWAI HOSEI
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/27
 • Ngày nhập học : 2015/12/07
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng3/ 2016
36. Hoàng Thị Yến

 • Lớp : A9
 • Ngày tháng năm sinh : 
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận: 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/24
 • Ngày nhập học : 2015/12/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016

37.Trần Thị Huyền

 • Lớp : A9
 • Ngày tháng năm sinh:
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/24
 • Ngày nhập học : 2015/12/09
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016
38. Phạm Thị Hiệp

 • Lớp : A9
 • Ngày tháng năm sinh : 1987/04/10
 • Quê quán : Hải Phòng
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/16
 • Ngày nhập học : 2015/11/25
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016

39. Nguyễn Hoàng Năng

 • Lớp: A10
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/09/01
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Dập kim loại
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học : 2016/01/05
 •  Dự kiến xuất cảnh :
40. Hoàng Thị Thái  

 • Lớp: A10
 • Ngày tháng năm sinh : 1981/11/07
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : LANDING
 • Đơn hàng : May
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/27
 • Ngày nhập học : 2015/12/23
 • Dự kiến xuất cảnh :  Tháng 3/2016

……………

41. Nghiêm Văn Quỳnh

 • Lớp : A10
 • Ngày tháng năm sinh : 1986/07/21
 • Quê quán : Hà Nam
 • Xí nghiệp tiếp nhận:
 • Đơn hàng :Dập kim loại
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học : 2016/01/05
 • Dự kiến xuất cảnh :
42. Đỗ Phú Hùng

 • Lớp : A10
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/06/15
 • Quê quán : Hải Phòng
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Dập Kim Loại
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 
 • Ngày nhập học : 2016/01/05
 • Dự kiến xuất cảnh : 
                    

 

43. Lê Quyết Thắng

 • Lớp : A10
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/07/28
 • Quê quán : Hải Phòng
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng: Dập Kim Loại
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :
 • Ngày nhập học :2016/01/05
 • Dự kiến xuất cảnh :

 

44. Đặng Đình Hà

 • Lớp : A10
 • Ngày tháng năm sinh : ‘1993/09/30
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KUDO NAISO
 • Đơn hàng : Gia Công Nội Thất
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2016/01/11
 • Ngày nhập học : 2016/01/18
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng6/2016

 

                

45. Uông Minh Vượng

 • Lớp: A10
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/0213
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KABURAGI
 • Đơn hàng :Gia Công Nội Thất
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/01/11
 • Ngày nhập học : 2016/01/18
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng6/2016
46. Khổng Minh Hùng

 • Lớp : A10
 • Ngày tháng năm sinh : 1986/09/01
 • Quê quán : Hải Phòng
 • Xí nghiệp tiếp nhận : CHUOU KIDOU KIGYOU
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/01/13
 • Ngày nhập học : 2016/01/20 
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng6/2016

47. Trần Trung Kiên

 • Lớp : A10
 • Ngày tháng năm sinh : 1984/04/13
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận :CHUOU KIDOU KIGYOU
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/01/13
 • Ngày nhập học : 2016/01/20 
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng6/2016
^1ADED989BC9F8BB219C298F62503558A0219D7EB3AF1476647^pimgpsh_fullsize_distr
48. Nguyễn Văn Nam

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/02/22
 • Quê quán : Quảng Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : CHUOU KIDOU KIGYOU
 • Đơn hàng : Hàn
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/01/13
 • Ngày nhập học : 2016/01/20
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng6/2016

49. Trịnh Thị Hồng

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/03/22
 • Quê quán : Thái Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITO TAKAO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/02/02
 • Ngày nhập học :2016/02/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/2016
50.Hoàng Việt Anh

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/08/01
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : UMEHARA
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/02/02
 • Ngày nhập học :2016/02/22
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4 / 2016

51. Nguyễn Thị Kiều Anh

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/01/29
 • Quê quán : Bắc Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/02/02
 • Ngày nhập học :2016/02/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4 / 2016
52. Trần Thùy  Trang

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/04/20
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận :SUGAYA
 • Đơn hàng :Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/02/02
 • Ngày nhập học :2016/02/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4 / 2016

53. Nguyễn Thị Mỹ Linh

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/07/29
 • Quê quán : Quảng Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SUGAYA
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/02/02
 • Ngày nhập học : 2016/02/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4 / 2016
54. Trịnh  Thi Hồng

 • Lớp: B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/10/04
 • Quê quán :Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SUIGO ENGEI
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/02/02
 • Ngày nhập học : 2016/02/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/ 2016

55. Nguyễn Thị Huyền Trang

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/09/10
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : V HEART
 • Đơn hàng :Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/02/02
 • Ngày nhập học : 2016/02/16
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/ 2016
56. Hoàng Công Sơn 

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/10/30
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NOJYO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2016/01/28
 • Ngày nhập học : 2016/02/22
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 6/ 2016

57. Hoàng Thị Hồng

 • Lớp : B1
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/09/18
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận :TAKAHASHI
 • Đơn hàng :Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2016/03/03
 • Ngày nhập học :2016/03/10
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/2016
58. Nguyễn Thị Xuyến

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1977/02/26
 • Quê quán :Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận :DAIKO HOSEI
 • Đơn hàng : MAY
 • Nơi làm việc : 
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/27
 • Ngày nhập học : 2015/12/09
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016

59. Đỗ Thị Bích

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh :
 • Quê quán : Hà Nội
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/24
 • Ngày nhập học : 2015/12/08
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 3/2016
60.Nguyễn Hồng Nhật

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1980/10/20
 • Quê quán : Vĩnh Phúc
 • Xí nghiệp tiếp nhận : 
 • Đơn hàng : Xây Dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/11/15
 • Ngày nhập học : 2015/12/07
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/  2016
20160314_155030 (Copy)

61. Nguyễn Văn Tuyên

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1985/05/13
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Xây Dựng
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2015/11/15
 • Ngày nhập học :2015/12/07
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/  2016
20160314_155239 (Copy)
62. Đặng Đức Thạch

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/04/28
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Đóng Gói
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển :2015/10/22
 • Ngày nhập học :2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh :Tháng 3/2016

63. Phan Thị Hằng

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh :1996/10/08
 • Quê quán : Hà Tĩnh
 • Xí nghiệp tiếp nhận :
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/28
 • Ngày nhập học : 2015/11/06
 • Dự kiến xuất cảnh :
64. Nguyễn Quang Sơn  

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1996/04/17
 • Quê quán : Bắc Ninh
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NAKAMURA
 • Đơn hàng : Moc Cop Pha
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/19
 • Ngày nhập học : 2015/10/28
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
20160314_154810 (Copy)

65. Nguyễn Văn Giáp

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/06/27
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NAKAMURA
 • Đơn hàng : Moc Cop Pha
 • Nơi làm việc
 • Ngày trúng tuyển :2015/10/19
 • Ngày nhập học : 2015/10/28
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
66. Nguyễn Quốc Tú

 • Lớp: A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/12/22
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận :Yui nōen-sama
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/21
 • Ngày nhập học : 2015/11/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 2/2016

67. Phạm Nhật Minh

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1993/02/24
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : Yokose Tadayoshi
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/15
 • Ngày nhập học : 2015/11/13
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 2/ 2016
68. Trần Văn Linh

 • Lớp : A0
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/05/15
 • Quê quán : Nghệ An
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ISHIBASHI
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc :
 • Ngày trúng tuyển : 2015/10/29
 • Ngày nhập học : 2015/11/06
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 4/2016
20160314_154706 (Copy)

29.Phạm Văn Xuân

 • Lóp A3 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/02/10
 • Quê quán : Bắc Giang
 • Xí nghiệp tiếp nhận : ENDO MASAHARU
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
29.PHẠM VĂN XUÂN
29.PHẠM VĂN XUÂN
30.Đồng Thị Nhuy 

 • Lóp A3 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1988年8月21日
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : MATSUMOTO OSAMU
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
30.DỒNG THỊ NHUY
30.DỒNG THỊ NHUY
31.Hoàng Thị Như Quỳnh

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/01/06
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITOU NORIO -Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
31.HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH
31.HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH
32.Nguyễn Thị Thu Hà  

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1997/07/11
 • Quê quán : Hưng Yên
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITOU NORIO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
32.NGUYỄN THỊ THU HÀ
32.NGUYỄN THỊ THU HÀ

33.Đàm Văn Thanh

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 25/11/1990
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NYK
 • Đơn hàng : HÀN
 • Nơi làm việc : SAITAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2015/09/03
 • Ngày nhập học : 2015/09/11
 • Dự kiến xuất cảnh : T1.2016
33.ĐÀM VĂN THANH
33.ĐÀM VĂN THANH
34.Phạm Thị Duyên  

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1994年11月27日
 • Quê quán : Quảng Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : TAKAHASHI SETSUO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
34.PHẠM THỊ DUYÊN
34.PHẠM THỊ DUYÊN

35.Trần Văn Tỉnh

 • Lóp : A4
 • Ngày tháng năm sinh : 1991/05/20
 • Quê quán : Ninh Bình
 • Xí nghiệp tiếp nhận : UMEBARA SYUICHI
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
35.TRẦN VĂN TỈNH
35.TRẦN VĂN TỈNH
36.Vũ Phúc  Đông

 • Lóp : A4
 • Ngày tháng năm sinh : 1995/08/02
 • Quê quán : Hải Dương
 • Xí nghiệp tiếp nhận : KOMATSUZAKI ISAMU
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
36.VŨ PHÚC ĐÔNG
36.VŨ PHÚC ĐÔNG

37.Trần Thị Hằng

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1996年3月19日
 • Quê quán : Nam Định
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NAKAI NOBUYOSHI
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
37.TRẦN THỊ HẰNG
37.TRẦN THỊ HẰNG
38.Trịnh  Quốc Minh

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1994/10/11
 • Quê quán : Thanh Hóa
 • Xí nghiệp tiếp nhận : NYK
 • Đơn hàng : HÀN
 • Nơi làm việc : SAITAMA
 • Ngày trúng tuyển : 2015/09/03
 • Ngày nhập học : 2015/09/11
 • Dự kiến xuất cảnh : T1.2016
38.TRINH QUỐC MINH
38.TRINH QUỐC MINH

39.Vũ Quang Dũng

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1990/12/28
 • Quê quán : Hà Nam
 • Xí nghiệp tiếp nhận : Takahashi
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 •  Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
39.VŨ QUANG DŨNG
39.VŨ QUANG DŨNG
40.Lê Thùy Nữ  

 • Lóp A4 :
 • Ngày tháng năm sinh : 1991年10月23日
 • Quê quán : Lào Cai
 • Xí nghiệp tiếp nhận : SAITOU TAKAO
 • Đơn hàng : Nông Nghiệp
 • Nơi làm việc : IBARAKI
 • Ngày trúng tuyển : 2015/08/24
 • Ngày nhập học : 2015/09/03
 • Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1 – 2016
40.LÊ THÙY NỮ
//40.LÊ THÙY NỮ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *