Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

Thực Phẩm

Thực Phẩm

Thông báo tuyển dụng 09 nữ đi lao động Nhật bản – Ngành Nghề Chế Biến Thực Phẩm – 13-11-2019

Thông báo tuyển dụng 09 nữ đi lao động Nhật bản – Ngành Nghề Chế Biến Thực Phẩm – 13-11-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC HOGAMEX – CẦN TUYỂN DỤNG 09 NỮ ĐI LAO ĐỘNG NHẬT BẢN – Ngành Nghề: Chế Biến Thực Phẩm (Chế Biến Thịt Gà) – Thời gian dự kiến thi tuyển: ngày 13 tháng 11 năm 2019 – Ngày dự kiến nhập cảnh Nhật bản: …

Đọc thêm »

Thông báo tuyển dụng 60 nữ đi lao động Nhật bản – Ngành Nghề Chế Biến Thực Phẩm, Xúc Xích -20-11-2018

Thông báo tuyển dụng 60 nữ đi lao động Nhật bản – Ngành Nghề Chế Biến Thực Phẩm, Xúc Xích

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC HOGAMEX – CẦN TUYỂN DỤNG 60 NỮ ĐI LAO ĐỘNG NHẬT BẢN – Ngành nghề:  Chế Biến Thực Phẩm (xúc xích) – Thời gian dự kiến thi tuyển: ngày 20 tháng 11 năm 2018 – Ngày dự kiến nhập cảnh Nhật bản: ngày 27 tháng 07 …

Đọc thêm »

Thông báo tuyển dụng 30 nữ đi lao động Nhật bản – Ngành Nghề Chế Biến Thực Phẩm – 22-08-2018

Thông báo tuyển dụng 30 nữ đi lao động Nhật bản – Ngành Nghề Chế Biến Thực Phẩm – 22-08-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC HOGAMEX – CẦN TUYỂN DỤNG 30 NỮ ĐI LAO ĐỘNG NHẬT BẢN 1.NỘI DUNG TUYỂN CHỌN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – Số lượng tiếp nhận: 30 / Số lượng tuyển chọn:10 thực tập sinh nữ. – Xí nghiệp tiếp nhận: Itohamu – Nơi làm việc của …

Đọc thêm »

Thông báo tuyển dụng 15 nữ đi lao động Nhật bản – Làm Xúc Xích, Thịt Lợn Muối – 02,03-03-2018

Thông báo tuyển dụng 15 nữ đi lao động Nhật bản – Nghề Xúc Xích, Thịt Lợn Muối – 02,03-03-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC HOGAMEX – CẦN TUYỂN DỤNG 15 NỮ ĐI LAO ĐỘNG NHẬT BẢN – Ngành nghề:  Xúc Xích, Thịt Lợn Muối – Thời gian dự kiến thi tuyển: ngày 02 hoặc 03 tháng 03 năm 2018 – Ngày dự kiến nhập cảnh Nhật bản: ngày 01 tháng 09 …

Đọc thêm »